Cloud storage

Dostepnośc i bezpieczeństwo danych.

Co by było, gdyby ważne dane Państwa przedsiębiorstwa w przyszłości zostały bezpiecznie i zgodnie z regulacjami prawnymi zapisane bez wykorzystania Państwa własnego, lokalnego systemu magazynowania danych?

• Byłoby o wiele prościej

• Byłoby o wiele elastyczniej

• Byłoby o wiele taniej

• Byłoby o wiele bezpieczniej

Dzięki systemowi  d.3 cloud storage mogą Państwo to osiągnąć i od zaraz zrezygnować z własnych systemów magazynowania danych. Oddany do użytkowania i usankcjonowany prawnie w Niemczech zasób pamięci  elektronicznej, gotowy do przyjęcia Państwa cennych danych z systemów d.3ecm lub ecspand. Różne scenariusze zastosowań pomogą Państwu w dokonaniu wolnego wyboru sposobu, w jaki Państwo pokonają drogę do chmury. 

Cloud Storage

Prosta rezerwacja i bezpośrednie wykorzystanie.

Mają Państwo możliwość bądź to wykorzystania d.3 cloud storage jako dodatkowego backup-u do istniejącego nadal u Państwa lokalnego systemu storage (wariant hybrydowy), bądź też przeniesienia danych w całości (wariant cloud-only):
Cloud Storage

Jak działa system d.3 cloud storage?

System d.3 cloud storage to system umożliwiający przechowywanie danych, które dotychczas znajdowały się w Państwa centrum rozliczeniowym. To swego rodzaju magazyn, dzięki któremu bezpiecznie, efektywnie oraz zgodnie z wymogami regulacji prawnych mogą Państwo zapisywać i zapamiętywać dane o znaczeniu krytycznym dla Państwa przedsiębiorstwa. Konieczność nabycia, konserwacji i eksploatacji kosztownych zasobów pamięci zostaje całkowicie wyeliminowana! Wszystkie dokumenty docierają bezpośrednio do Państwa przedsiębiorstwa, zostają przetworzone przez pracowników, a następnie odpowiednio zabezpieczone na osobnych systemach. Dla osób, które chcą osiągnąć jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa oraz móc przechowywać wszelkie dokumenty w odpowiednim miejscu nawet przez kilkadziesiąt lat polecamy skorzystanie z archiwizacji elektronicznej. Faktury, maile i ważne dokumenty w jednym miejscu. I to wszystko zgodnie z wszelkimi regulacjami prawnymi!