Integracja Microsoft Dynamics

Bezpieczna archiwizacja faktur.

Rozwiązanie polegające na integracji d.3ecm z Dynamics NAV oraz Dynamics AX jest produktem d.link i jest doskonałą receptą na optymalizację procesów przetwarzania faktur przychodzących w przedsiębiorstwie, jak również na redukcję kosztów tych procesów. Dostęp do nich jest zapewniony dla wszystkich pracowników w ramach całego przedsiębiorstwa, dzięki czemu wszyscy użytkownicy mają do dyspozycji jednakowy i prosty wgląd w bieżące aktualizacje stanu informacji. Takie rozwiązanie stanowi doskonały punkt wyjścia do archiwizacji elektronicznej dokumentów powiązanych z ponaddziałowymi procesami w Państwa przedsiębiorstwie, np. z procesami zatwierdzeń.

Archiwizacja elektroniczna
Schemat Integracji Microsoft Dynamics

Na czym polega integracja Microsoft Dynamics?

Wszystkie dokumenty oraz metadane, w momencie drukowania do Dynamics NAV/AX, przekazywane są do systemu magazynującego. Wszelkie akta cyfrowe zostaną na nowo utworzone lub zaktualizowane, a następnie poddane automatycznej indeksacji. W przypadku, kiedy użytkownicy złożyli wcześniej dokumenty do archiwum – posiadają do nich bezpośredni dostęp w systemie Dynamics NAV/AX. Dodatkowe dokumenty, które mają zostać dołączone do istniejącej już w archiwum teczki, dodaje się za pomocą funkcji Drag&Drop.