Zarządzanie
przypadkami

Napęd dla Państwa procesu biznesowego.

Jeśli w Państwa przedsiębiorstwie dokumenty dotyczące określonego procesu znikają w (cyfrowych) segregatorach, a listy zadań formułowane są w formie dokumentu Microsoft Office lub odręcznie… to nadszedł czas na zmiany. Szczególnie w pracy przy wspólnych projektach decydującym czynnikiem jest przejrzystość. Każdy dział powinien być poinformowany o odpowiednim etapie procesu oraz mieć wgląd we wszystkie istotne informacje i dokumenty. Dzięki cyfrowemu zarządzaniu przypadkami przejrzystość ta zostaje w pełni zapewniona. Wszystkie aktywności i dokumenty dotyczące danego procesu  zostają powiązane w pakiety w centralnym systemie i są do dyspozycji wszystkich jego uczestników. W ten sposób mogą Państwo za pomocą systemu w swoim przedsiębiorstwie zestandaryzować cyklicznie powtarzające się zadania, pozostając równocześnie stale elastycznym.

Cyfrowe zarządzanie przypadkami wspiera Państwa w pół- ustrukturyzowanych procesach. Zawiera elastyczne modele fazowe i wzory zadań, które pozwalają na standaryzację wysoko- jak również i pół-ustrukturyzowanych procesów. Ponadto moduł ten umożliwia szybkie wprowadzenie oraz adaptacyjne doskonalenie odpowiednich elementów procesu.

Zarządzanie przypadkami
Schemat zarządzania workflow
Schemat zarządzania przypadkami

Indywidualne dostosowanie zarządzania przypadkami

Moduł zarządzania przypadkami może zostać w każdym momencie dopasowany do Państwa indywidualnych procesów – i to również bez kompetencji informatycznych. System bezproblemowo integruje się z istniejącymi systemami ERP lub z klientem poczty elektronicznej. Dzięki temu mogą Państwo rozpocząć proces ze swojego programu e-mail bez konieczności opuszczania uruchomionych już aplikacji. Przykładowo – jeśli otrzymają Państwo od klienta zapytanie drogą e-mailową, mogą Państwo bezpośrednio założyć teczkę procesową, przydzielić współpracownikom z działu sprzedaży zadanie ad-hoc i przekazać im odpowiednie informacje celem przygotowania oferty. Wszystkie informacje zostają zdeponowane w tym rozwiązaniu i są gotowe do wyszukania. Mogą Państwo napisać do klienta z systemu lub bezpośrednio nawiązać kontakt z zewnętrznym partnerem. Dla jeszcze sprawniejszego działania mogą Państwo połączyć system zarządzania przypadkami z innymi modułami, które będą odpowiedzią na Państwa potrzeby, np. z cyfrowym zarządzaniem dokumentami, który połączy wszystkie niezbędne dokumenty, maile, faktury i umowy w jednym miejscu!

Za pomocą naszych modułów z pewnością zyskają Państwo przejrzystość, której potrzebują, aby przeprowadzać procesy szybciej i z większym powodzeniem.