Zarządzanie
przypadkami

Napęd dla Państwa procesu biznesowego.

Jeśli w Państwa przedsiębiorstwie dokumenty dotyczące określonego procesu znikają w (cyfrowych) segregatorach, a listy zadań formułowane są w formie dokumentu Microsoft Office lub odręcznie… to nadszedł czas na zmiany. Szczególnie w pracy przy wspólnych projektach decydującym czynnikiem jest przejrzystość. Każdy dział powinien być poinformowany o odpowiednim etapie procesu oraz mieć wgląd we wszystkie istotne informacje i dokumenty. Dzięki cyfrowemu zarządzaniu przypadkami przejrzystość ta zostaje w pełni zapewniona. Wszystkie aktywności i dokumenty dotyczące danego procesu  zostają powiązane w pakiety w centralnym systemie i są do dyspozycji wszystkich jego uczestników. W ten sposób mogą Państwo za pomocą systemu w swoim przedsiębiorstwie zestandaryzować cyklicznie powtarzające się zadania, pozostając równocześnie stale elastycznym.

Cyfrowe zarządzanie przypadkami wspiera Państwa w pół- ustrukturyzowanych procesach. Zawiera elastyczne modele fazowe i wzory zadań, które pozwalają na standaryzację wysoko- jak również i pół-ustrukturyzowanych procesów. Ponadto moduł ten umożliwia szybkie wprowadzenie oraz adaptacyjne doskonalenie odpowiednich elementów procesu.

Zarządzanie przypadkami
Zarządzanie przypadkami
Zarządzanie przypadkami

Indywidualne dostosowanie zarządzania przypadkami

Moduł zarządzania przypadkami może zostać w każdym momencie dopasowany do Państwa indywidualnych procesów – i to również bez kompetencji informatycznych. System bezproblemowo integruje się z istniejącymi systemami ERP lub z klientem poczty elektronicznej. Dzięki temu mogą Państwo rozpocząć proces ze swojego programu e-mail bez konieczności opuszczania uruchomionych już aplikacji. Przykładowo – jeśli otrzymają Państwo od klienta zapytanie drogą e-mailową, mogą Państwo bezpośrednio założyć teczkę procesową, przydzielić współpracownikom z działu sprzedaży zadanie ad-hoc i przekazać im odpowiednie informacje celem przygotowania oferty. Wszystkie informacje zostają zdeponowane w tym rozwiązaniu i są gotowe do wyszukania. Mogą Państwo napisać do klienta z systemu lub bezpośrednio nawiązać kontakt z zewnętrznym partnerem. Dla jeszcze sprawniejszego działania mogą Państwo połączyć system zarządzania przypadkami z innymi modułami, które będą odpowiedzią na Państwa potrzeby, np. z cyfrowym zarządzaniem dokumentami, który połączy wszystkie niezbędne dokumenty, maile, faktury i umowy w jednym miejscu!

Za pomocą naszych modułów z pewnością zyskają Państwo przejrzystość, której potrzebują, aby przeprowadzać procesy szybciej i z większym powodzeniem.