zarządzanie
jakością

Proste zastosowanie, indywidualne skalowanie,
cyfrowe zarządzanie jakością.

Jednolity przebieg pracy, przestrzeganie reguł procesowych… W przedsiębiorstwach często taki scenariusz nie ma zastosowania a jednocześnie kompletna dokumentacja oraz dotrzymanie zobowiązujących przepisów są absolutnie wymagane. Cyfrowe zarządzanie jakością optymalizuje te procesy w Państwa przedsiębiorstwie, strukturalizując tworzenie, obieg zatwierdzania, upublicznienie i rozdzielanie Państwa dokumentów w danym zakresie tematycznym.

Moduł cyfrowego zarządzania jakością oferuje również automatyczne dotrzymanie wszelkich terminów, wersyfikacje oraz protokołowanie. Dzięki sterowaniu wszystkich procesów jest to optymalne narzędzie do administrowania Państwa dokumentami. Ale to nie wszystko: dzięki współpracy z Klientami z wielu branż opracowany moduł prowadzi nawet rejestr zachodzących procesów! Funkcjonalność ta steruje dokumentami, zapisami i przypadkami wadliwych produktów, wspiera przy planowaniu i dokumentacji stanu kwalifikacji Państwa pracowników, spełniając tym samym nie tylko normy ISO, lecz również wysokie wymogi przemysłu farmaceutycznego (GxP). Dzięki przejrzystej prezentacji wszystkich dokumentów dotyczących zarządzania jakością (QM), stanu wszystkich wersji i wszystkich osób przetwarzających, w każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia u kogo znajduje się w danym momencie dany dokument i jaki status posiada.

Integracja zarządzania jakością z Microsoft Office  

Perfekcyjna integracja modułu zarządzania jakością d.3 ze środowiskiem Microsoft Office zapewnia dogodne, bieżące przetwarzanie dokumentów i bezproblemowe otwieranie ich w znanych pracownikom aplikacjach (takich jak Microsoft Word). Dodatkowo podnoszona jest łatwość obsługi dokumentów QM i przejrzystości całego procesu QM, poprzez zastosowanie powszechnie dostępnych wzorów oraz modułów tekstowych. Bardzo ważne jest, aby istniała możliwość uzupełniania modułu zarządzania jakością (QM) nie tylko pod kątem ilości pracowników, lecz również pod kątem obszaru funkcji był indywidualnie skalowalny i mógł zostać uzupełniany poprzez specyficzne dla danej branży procesy. Właśnie ta wysoka wydajność modułu sprawia, że np. wysoce regulowana branża farmaceutyczno-medyczna wykorzystuje wiele kompleksowych rozwiązań eDMS i eQMS.

Zarządzanie jakością

Kompleksowe działanie modułu zarządzania jakością

Kompleksowe rozwiązanie modułu cyfrowego zarządzania jakością d.3 wspiera wszystkie etapy cyklu życia dokumentów QM: od sporządzenia, poprzez przejrzyste wersjonowanie instrukcji i poleceń służbowych, formularze i podręczniki, aż do centralnej archiwizacji w cyfrowym archiwum. Zamiast długich okresów obiegu i anachronicznych tabel MS-Excel służących potwierdzeniu rozdzielenia dokumentów oraz odbycia szkoleń przez pracowników, natychmiast dysponują Państwo pełnymi i bieżącymi informacjami. Ponadto, oferowane przez nas systemy workflow kierują automatycznie wszystkie dokumenty przeznaczone do przetworzenia do właściwego, uprawnionego pracownika. Gdy oczekuje na niego nowe zadanie, otrzymuje on odpowiedni komunikat e-mailem lub też remindera. System monitoruje samoczynnie wszystkie potwierdzenia odczytania wiadomości oraz terminy i uwzględnia (w przypadku zwolnienia chorobowego bądź urlopu) ustalenia dotyczące aktualnych zastępstw.