Zarządzanie
pocztą e-mail

Przejrzysta prezentacja w automatycznie
utworzonych teczkach cyfrowych.

W niemal każdej firmie jednym z podstawowych źródeł komunikacji jest poczta elektroniczna. Poprzez wysyłanie e-maili kontaktujemy się z partnerami biznesowymi, klientami czy współpracownikami. To prosty i wygodny sposób na przekazanie niezbędnych informacji. Jednak często ich ilość sprawia, że odpisywanie na nie zajmuje nam wiele godzin. Chcąc zminimalizować ten czas, jednocześnie nie tracąc na efektywności, doskonałym rozwiązaniem może okazać się moduł zarządzania pocztą e-mail – EMM.

Jak działa elektroniczne zarządzanie pocztą e-mail?

Moduł zarządzania pocztą e-mail (E-Mail-Management) jest w pełni zintegrowany z Państwa klientem poczty elektronicznej. E-maile zostają powiązane ze wszystkimi pozostałymi danymi, dzięki czemu mają Państwo łatwy i szybki wgląd nie tylko we wiadomości, lecz również we wszystkie pozostałe dane powiązane z danym procesem.

Zarządzanie pocztą e-mail
Schemat zarządzania pocztą e-mail

Moduł EMM zachowuje oraz segreguje otrzymane wiadomości, tym samym dokonując bezpiecznej archiwizacji poczty elektronicznej. Selekcjonuje on np. istotne dla biznesu wiadomości i załączniki pod kątem zawartości i przechowuje je – w powiązaniu z danymi procesami – w cyfrowych teczkach. W ofercie e-volution posiadamy także moduły do przetwarzania korespondencji przychodzącej, gdzie mają Państwo możliwość obsługi poczty e-mail oraz tradycyjnej, papierowej korespondencji w jednym! W ten sposób wszystkie informacje – wywoływane poprzez wyszukiwanie pełnotekstowe lub poprzez atrybuty – dostępne są w każdej chwili i dla każdego pracownika w skali całego przedsiębiorstwa.

Zalety archiwizacji poczty elektronicznej

W archiwizacji poczty elektronicznej powiązane z konkretnymi procesami e-maile przychodzące i wychodzące mogą być sortowane do odpowiednich cyfrowych teczek klientów, dostawców czy też projektów w oparciu o bezpośrednie bądź pośrednie właściwości. Zapisanie Państwa e-maili w archiwum znacznie redukuje zapotrzebowanie na pamięć serwera poczty elektronicznej oraz koszty tej pamięci.  Moduł zarządzania pocztą e-mail zapobiega niezamierzonej utracie danych, skraca czas trwania zabezpieczania danych oraz eliminuje konieczność oddzielnego zabezpieczania plików PST lub baz danych Notes.