Przetwarzanie faktur
przychodzących

cyfryzacja, kontrola i
zatwierdzanie faktur przychodzących.

Kontrola nad fakturami to zadanie czasochłonne i wymagające ciągłej uwagi. Chcąc usprawnić Państwa pracę stworzyliśmy system, który polega na zautomatyzowaniu skanowanych faktur oraz tworzeniu przejrzystych, prostych w obsłudze katalogów posegregowanych zgodnie z określonymi wytycznymi. Szybki dostęp, utrzymanie logicznego porządku oraz znacznie krótszy czas obiegu dokumentów. To także świetny sposób na zabezpieczenie ważnych faktur przed ewentualnym zgubieniem lub zniszczeniem. Jedno rozwiązanie – wiele korzyści!

Przetwarzanie faktur przychodzących
Schemat przetwarzanie faktur przychodzących

Jak działa moduł przetwarzania faktur przychodzących?

Skanowanie faktur, wczytanie danych, rejestracja oraz przydzielenie do odpowiedniego konta według ściśle określonych wytycznych – tak działa moduł przetwarzania faktur przychodzących d.3. System jest bezpośrednio połączony ze środowiskiem informatycznym Państwa księgowości, a tym samym w pełni zintegrowany z systemem zamówień i procesami księgowymi. Praca z nim wygląda niemal identycznie, jak praca z pieczątką „Zaksięgowano“ na Państwa dokumentach papierowych – jednak przebiega o wiele prościej, bardziej intuicyjnie, znacznie szybciej i wygodniej, tym samym redukując źródła powstawania błędów. Uzyskane z faktur pliki mogą Państwo zachować w formie akt cyfrowych i tym samym zapewnić sobie do nich wygodny dostęp w każdym miejscu i czasie.

Jakie są zalety przetwarzania faktur?

Dzięki skanowaniu faktur, a następnie przetwarzaniu ich na pliki komputerowe, zyskują Państwo możliwość łatwego, szybkiego i przejrzystego przeprowadzania wszelkich procesów księgowych: od kontroli merytorycznej, poprzez zatwierdzanie, aż do końcowego przypisywania do konta. Co więcej – system d.3 nieustannie „uczy się”, zapamiętując na bieżąco wprowadzane przez Państwa korekty, a następnie automatycznie przestrzega istotnych zasad ekstrakcji. Dzięki zaprogramowanemu autotrenerowi zyskują Państwo większe kompetencje rozpoznawcze, jeszcze większe uproszczenie oraz znaczną oszczędność czasu.