W E B I N A R

Zapisz się i dowiedz się więcej o aktach cyfrowych.

Całkowicie obojętne, czy chodzi o dokumenty w wersji papierowej, rysunki techniczne, materiały graficzne, dokumenty MS Office, pisma z Państwa działu księgowości czy też o e-maile – w centralnym archiwum elektronicznym d.3 znajdzie się miejsce na wszystko: cyfrowo, długoterminowo, nieusuwalnie, zgodnie z przepisami i niezależnie od pierwotnego  systemu generującego.

Zapisane w elektronicznym archiwum dokumenty w dowolnym momencie mogą być edytowane, badane, przetwarzane, sprawdzane i przekazywane dalej przez uprawnionego pracownika. Poprzez mobilny ECM również w podróży.

Co jest w tym uspokajające: istnieje już tylko jeden jedyny, zapisany w archiwum, niemodyfikowalny dokument. Zaoszczędza to Państwu nie tylko drukowanie i manualne archiwizowanie dokumentów papierowych, ale również poszukiwanie kopii wpiętych w segregator znajdujący się w bliżej nieokreślonym miejscu.

Webinar
W ramach elektronicznej archiwizacji d.3 praca z dokumentami przebiega tak samo jak w przypadku klasycznego segregatora – tylko już nie na papierze, lecz na monitorze.
 
Ponieważ system odzwierciedla indywidualną strukturę archiwum Państwa przedsiębiorstwa w skali 1 do 1, można wygodnie analizować, opracowywać, sprawdzać, archiwizować ponownie lub rozdzielać wszystkie, nawet wzajemnie powiązane, dokumenty. Na życzenie nawet w pełni automatycznie poprzez workflow. 
 
Sama cyfrowa archiwizacja następuje automatycznie, nieusuwalnie w dostępnych długofalowo formatach jak TIFF lub PDF/A i spełnia wszelkie wymogi regulacji prawnych systemu compliance zarówno pod kątem przechowywania danych jak i księgowości.
 
W trakcie cyfrowej archiwizacji nowych dokumentów tworzenie nowych teczek następuje automatycznie. Również automatycznie następuje powiadamianie o terminach i wymagalnościach.

Elektroniczna archiwizacja d.3 zapewnia Państwu równocześnie dostęp do naszych dalszych rozwiązań, jak cyfrowe przetwarzanie obciążeniowych faktur przychodzących, zarządzanie umowami czy też e-mailami.

Tym samym archiwizacja elektroniczna d.3 zapewnia Państwu przejrzyste procesy biznesowe,   zgodne z regulacjami prawnymi i zaleceniami systemu compliance oraz nieusuwalne przechowywanie danych na certyfikowanych systemach magazynowania, pozwala również na redukcję kosztów druku, papieru oraz składowania. 

Oprócz tego  mogą Państwo nawet po dekadach wertować każdy dokument lub zlecić jego automatyczne skasowanie po upływie okresu przechowywania.